Juta Jaundzema

Juta Jaundzema

psihiatrijas specialitātes rezidente, RSU 3.kurss

Viens no maniem mērķiem ir skaidrot psihiatriju cilvēkiem saprotamā valodā, censties mazināt neziņu un bailes, kas laika gaitā ir apņēmušas šo medicīnas nozari. Es ticu, ka psihiatrija ir tā nozare, kur būtisku daļu panākumu ārstēšanas procesā nodrošina labs pacienta kontakts ar ārstu, tātad cenšos būt ne vien labs ārsts, bet arī cilvēks.