Ņikita Bezborodovs

Ņikita Bezborodovs

Psihiatrs

Praktizējošs psihiatrs, kurš spēj iedvesmot, runāt par sarežģītām lietām vienkārši un ar savu neizsīkstošo enerģiju ir gatavs mainīt pasauli. Padziļināti interesējies par uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma diagnostiku un ārstēšanu bērniem, pusaudžiem un pieaugušiem, kā arī agrīnās atpazīšanas un palīdzības iespējām pie dažādiem garīga rakstura traucējumiem bērnu un pusaudžu vecumā.