Ance Sīmane

Ance Sīmane

skolniece

Es mācos Cēsu Valsts ģimnāzijā. Brīvajā laika spēlēju volejbolu. Dažreiz padiskutēju ar mammu par dažādām tēmām un dažreiz gadās, ka mani fakti ir tik spēcīgi, ka mammai pat nav ko man atbildēt