Platforma ManaBalss.lv, Sabiedrības līdzdalības fonds

Platforma ManaBalss.lv, Sabiedrības līdzdalības fonds

ManaBalss ir nevalstiska bezpeļņas sabiedriskā labuma organizācija, kas veido, ievieš un pārvalda digitālos rīkus labākai pilsoniskajai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos.
ManaBalss galvenā aktivitāte ir ManaBalss.lv – sabiedriskās līdzdalības platforma, kurā Latvijas pilsoņi, kas sasnieguši 16 gadu vecumu, var iesniegt un parakstīt citu iesniegtās likumdošanas grozījumu iniciatīvas, lai uzlabotu likumdošanu un rīcībpolitiku valsts un pašvaldības mērogā.