Alla Šilova

Alla Šilova

Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece

Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece. Izskata civillietas. 21 gadu ilga pieredze tiesneša amatā, 19 no tiem – Latgales apgabaltiesā, pirms tam – Izmeklēšanas daļā un prokuratūrā. Sesto gadu – Tiesnešu ētikas komisijā, pašlaik Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētājas vietniece.