Aigars Sniedzītis

Aigars Sniedzītis

Zemgales apgabaltiesas tiesnesis

Civilllietu tiesas kolēģijas tiesnesis. Izskata civillietas. Tiesneša amatā – 20 gadus. No 2015.gada Zemgales apgabaltiesā, pirms tam Bauskas rajona tiesā.