Dzintra Balta

Dzintra Balta

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietniece

Izskata civillietas. Tiesneša amatā - 16 gadus: jau astoto gadu - Rīgas apgabaltiesā, bet iepriekš no 2003.gada tiesnese pilsētas (rajona) tiesā, līdz tam Rīgas apgabaltiesā strādājusi par tulci un tiesas sēžu sekretāri. Aktīvi iesaistījusies tiesnešu pašpārvaldē.