Maija Krastiņa

Maija Krastiņa

Latvijas Universitātes muzejs, projektu koordinatore, dzīvniektiesību un vides aktīviste

Maija Krastiņa ir kultūras un sociālā antropoloģe, kura pēdējos gadus aktīvi darbojusies biedrībā “Dzīvnieku brīvība”, organizējot gājienus un citas publiskas aktivitātes. Viņu vienmēr ir aizrāvis aktīvisms, sociālās pārmaiņas un to nozīme sabiedrības attīstībā.