Katrīna Kaktiņa

Katrīna Kaktiņa

ManaBalss.lv iniciatīvas "Par sievietes tiesībām lemt par savu ķermeni" līdzautore

Katrīna Kaktiņa ir juriste, kas darba laikā strādā valsts pārvaldē, risinot starptautisko tiesību jautājumus. Taču brīvajā laikā seko līdzi aktualitātēm cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības jomā. Pamatojoties uz šīm interesēm, Katrīna Kaktiņa kopā ar Edīti Milleri 2016.gada februārī uzsāka ManaBalss iniciatīvu "Par sievietes tiesībām lemt par savu ķermeni", lai novērstu aizliegumu nedzemdējušām sievietēm ziedot olšūnas. Pateicoties darbam ar iniciatīvu, ir bijusi iespēja iepazīties ar Saeimas darbu arī no privātpersonas perspektīvas un praktizēt kritisko domāšanu un argumentāciju.