Dāvis Sargūns

Dāvis Sargūns

NEĒRTO TĒMU REFERĀTU MARATONS / LU Teoloģijas fakultātes students./ Statuss: brīvs

Temats: “Prostitūcijas vēsture: debates par prostitūcijas legalizāciju Holandē un Zviedrijā”
Referāta anotācija: Referāts sniedz nelielu ieskatu dažādajās attieksmēs pret prostitūciju Eiropas Savienībā. Norāda arī uz feminisma kustības neviennozīmīgo viedokli prostitūcijas jautājumā, kā arī atklāj kristīgo politiķu domstarpības debatēs par prostitūcijas legalizāciju Nīderlandē.
Pētniecības interese: teoloģiskā – teoloģiskā.