Anete Jenča

Anete Jenča

NEĒRTO TĒMU REFERĀTU MARATONS / LU Teoloģijas fakultātes studente. /Statuss: falling in love

Referents: Anete Jenča
Temats: “femme fatale un sievietes seksualitāte Bībelē”
Referāta anotācija: Femme fatale ir ar stereotipiem apaudzis termins, kas saistās ar mežonīgu sievietes seksualitāti, kurai viennozīmīgi ir postoša ietekme, jo īpaši uz vīriešiem, kuri zaudē spriestspēju un paškontroli. Bībelē ir vairāki spilgti gadījumi, kur femme fatale izpaužas visā šī jēdziena vispilnīgākajā izpausmē. Un tomēr, jautājumi, par sievietes seksualitāti, iespējamo pārākumu un varu nereti tiek uztverti kā tabu. Šajā referātā tiks apskatīti spilgtākie femme fatale piemēri Bībelē, un tiek diskutēts par to, kāpēc sievietes seksualitāte kristīgā kontekstā tiek uztverta kā kaut kas negatīvs, un tiek uzdots jautājums, vai femme fatale vispār nav vīriešu mākslīgi radīts konstrukts.
Pētniecības interese: sieviete-deja-seksualitāte-joga vēsturiskā šķērsgriezumā.