Ilze Dimanta

Ilze Dimanta

Radio NABA ētera personība

Dr. biol. Ilze Dimanta - Radio NABA ētera personība, Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedras pētniece un Cietvielu fizikas institūta inženiere