Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA)

Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA)

Biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējus Latvijas Republikā un personas, kas nodarbojas ar ūdenssaimniecības būvju projektēšanu, būvniecību, būvuzraudzību, speciālistu sagatavošanu, ūdensapgādes un kanalizācijas būvniecības materiālu ražošanu un tirdzniecību.