Hodos Institute

Hodos Institute

Pētnieciskais institūts un jauna tipa konsutāciju kompānija, kas specializējas personīgās un organizāciju līderības jautājumos. Hodos Institute pēta mūsdienīgas līderības perspektīvas un prakses, konsultē izglītības, komerciālas un nekomerciālas organizācijas, kā arī izstrādā zinātniski izglītojošus materiālus par personīgās un organizāciju līderības tēmām.