grupa93

grupa93

Mēs esam pilsētplānošanas uzņēmums ar 25 gadu darba pieredzi Latvijā. Teritorijas plānojumi, lokālplānojumi, detālplānojumi, telpiskās attīstības koncepcijas, ietekmes uz vidi novērtējumi, teritoriju attīstības stratēģijas, mobilitātes projekti un iedzīvotāju iesaiste.