Biedrība MOT Latvija

Biedrība MOT Latvija

MOT ("mot" tulkojumā no norvēģu valodas “drosme”) ir Norvēģijā veidota programma mūsdienīgiem skolu jauniešiem. Tā vērsta uz neiecietības, vardarbības, bulinga, alkohola un citu atkarību, sociālās atstumtības un mentālo saslimšanu preventīvu novēršanu. Programmas balsts - trīs vērtības: drosme dzīvot, drosme rūpēties un drosme pateikt nē. To pasniedz īpaši izraudzīti un apmācīti MOT treneri, kurus vieno aizrautība, radošums, sirsnība un patiesums. Latvijā pašlaik MOT darbojas 22 skolās.