Inga Retiķe

Inga Retiķe

Dzert vai nedzert? Tāds ir jautājums

Viens no maniem pētījumu virzieniem Latvijas Universitātē ir Latvijas avotu ūdeņu kvalitāte. Šīs tēmas aktualitāte pēdējos gados strauji augusi pateicoties mediju starpniecībai. Tomēr kopumā sabiedrības izpratne par šo tēmu ir zema, jo ir grūti pieejami ticami informācijas avoti. Ar savu uzstāšanos es vēlos aktualizēt pazemes ūdeņu pētījumu nozīmi, kā arī pievērst sabiedrības uzmanību avotu ūdeņu kvalitātei. Uzstāšanās laikā varēs iepazīties ar jaunākajiem atklājumiem par Latvijas avotiem, tiks pastāstīts kā ikviens no mums var palīdzēt novērtēt avotu ūdeņu kvalitāti un motivēs iesaistīties Latvijas sabiedriskajā avotu monitoringā.