Latvijas Radio 1

Latvijas Radio 1

Latvijas Radio 1 informē, izglīto un izklaidē. Rosina viedokļu daudzveidību, aizstāv demokrātiskās vērtības un veicina pārmaiņas sabiedrībā. Latvijas Radio Ziņu dienests piedāvā aktuālāko informāciju, plašāko skatu un analīzi par notikumiem, tostarp politisko, sociālo, tautsaimniecības un kultūras dzīvi Latvijā un pasaulē.