Cēsu Jaunā skola

Cēsu Jaunā skola

Cēsu Jaunā skola ir vecāku biedrības dibināta skola, kas savu darbību uzsāka 2013.gadā. Augot līdzi saviem skolēniem, nākamajā (2018./2019.) mācību gadā atvērsim 7.klasi, iezīmējot pamatskolas posmu. Mūsu mērķis ir piedāvāt mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītību, kuras ietvaros bērns iemācās mācīties, meklēt un lietot informāciju, uzņemoties atbildību par procesu. Skolas uzdevums ir nemitīgi un sistemātiski veicināt jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, lai skolēni veiksmīgi prastu savu potenciālu izmantot strauji mainīgajā pasaulē.