Estere Pumpura

Estere Pumpura

Neērto tēmu referātu maratona dalībniece

Temats: “Laulība kā sabiedrības pašredzējuma atspoguļojums.”
Kā veidojies pašredzējumu par laulību līdz šim? Kāds ir sabiedrības pašredzējums par laulību, kristīgais pašredzējums par laulību un tas, kā šie pašredzējumi korelē ar tehnoloģiju atklājumiem pasaulē.
Statuss: Rezervēta. Bez iespējām atcelt rezervāciju.