Biedrība "Sirds ceļš"

Biedrība "Sirds ceļš"

Biedrība "Sirds ceļš": organizē dažādus sociālos projektus, privātās iniciatīvas un pasākumus, kuros lielu vērību pievērš bērnu un pusaudžu patiesajām vajadzībām un vēlmēm.