Sertificētu mediatoru padome

Sertificētu mediatoru padome

Kopš 2014.gada rudens Sertificētu mediatoru padome (SMP) pārstāv valsts sertificētos mediatorus un rūpējas par kvalitatīva mediācijas pakalpojuma pieejamību un atpazīstamību Latvijā. Sadarbībā ar tiesām un valsts institūcijām mēs iedzīvinām tiesu ieteiktās mediācijas modeli. Šobrīd SMP pārstāv 50 Latvijā sertificētus mediatorus, kuri sniedz atbalstu cilvēkiem ģimenes strīdu, komercstrīdu un citu civiltiesiska rakstura strīdu risināšanā gan pirms izdarīta izvēle par tiesu gan tad, kad uzsāktā tiesvedība apturētu pušu brīvprātīgas izvēles dēļ. Mēs dzīvojam un strādājam saskaņā ar mediācijas vērtībām, un priecājamies vairot sadarbības, savstarpējas cieņas un atbildīgās domstarpību risināšanas garu ikdienā un Sarunu festivālā LAMPA.