Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs

Centra mērķis ir nodrošināt drošības un aizsardzības politikas kā zinātnes attīstību, kā arī veidot Latvijas sabiedrības izpratni par drošības jautājumiem. Centra uzdevumi ir aizsardzības un drošības politikas jautājumu pētīšana un rīcībpolitiku rekomendāciju formulēšana, pētījumu par Latvijas bruņoto spēku attīstības dažādiem aspektiem izstrādāšana, integrēšanās starptautiski atzītā akadēmiskā un zinātniskā vidē un Latvijas sabiedrības izpratnes veidošana par aktuālajiem drošības un aizsardzības jautājumiem.