Atpakaļ

Uzņēmumu reģistrs

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir valsts iestāde, kas, lai gan nes pirmā, vēsturiski senākā – uzņēmumu reģistra žurnāla – vārdu, uztur 14 reģistrus par visām juridiskajām personām Latvijā (uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas, publiskā sektora iestādes) un dažādiem juridiskiem faktiem (maksātnespēja, laulību līgumi, komercķīlas).

Iestādes pastāvēšanas jēga ir uzkrāt informāciju sabiedrības interesēm, lai nodrošinātu uzticamu un drošu darījumu vidi Latvijā un Eiropā. Pēdējos gados, ņemot ērā visā pasaulē pieaugošo cīņu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju jeb “naudas atmazgāšanu”, mainās arī reģistru iestādes loma: Uzņēmumu reģistrs no iestādes, kas primāri reģistrē klientu iesniegto informāciju, ir transformējies uz iestādi, kas nodrošina uzņēmējdarbības vides caurspīdīgumu – reģistrēto datu, tostarp par uzņēmumu un organizāciju patiesajiem labuma guvējiem, publisku pieejamību ikvienam bez maksas Latvijā un Eiropā.

Šobrīd Uzņēmumu reģistrā notiek iestādes stratēģijas 2021-2026 ieviešana, kas nozīmē iestādes digitālo transformāciju, jau tuvākajā laikā noslēdzot pāreju no nacionāla līmeņa iestādes, kas klientus apkalpo, pieņemot vai izsniedzot dokumentus papīra formātā, uz starptautisku digitālu iestādi, kas klientus apkalpo attālināti, nodrošinot e-pakalpojumus digitālajā vidē, tostarp attīstot pašapkalpošanās e-pakalpojumu portfeli. Iestādes digitālā transformācija skar organizāciju visos – pakalpojumu, procesu un darbinieku – līmeņos, nosakot secīgas izmaiņas vairāku gadu garumā.

Pasākumi

Uzņēmumu reģistrs
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri