Valsts valodas centrs

Valsts valodas centrs

Tieslietu ministra pārraudzībā esošais Valsts valodas centrs,uzraugot un kontrolējot normatīvo aktu ievērošanu valsts valodas jautājumos, nodrošina latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību.