Biedrība "Cēsu mantojums"

Biedrība "Cēsu mantojums"

Atpazīt un saglabāt Cēsu vēsturisko ēku vērtības, dzīvojot 21.gadsimtā.