Biedrība "Ideju un inovāciju institūts"

Biedrība "Ideju un inovāciju institūts"

Biedrības primārais mērķis: veicināt ideju un inovāciju vadības kultūras un prakses attīstību.

Sekundārie mērķi:
• Realizēt inovatīvus projektus, kas sekmē ideju un inovāciju vadības attīstību.
• Attīstīt sabiedrības izpratni par ideju un inovāciju vadības nozīmību.
• Stimulēt Latvijas ekonomisko attīstību ar inovatīvu projektu realizāciju.
• Veikt pētījumus un izglītojošo darbu par ideju vadību un inovāciju.
• Izmantot attīstības sadarbību, lai stimulētu biedrības primārā mērķa sasniegšanu.
• Konsultēt, atbalstīt un piedalīties inovatīvu projektu realizācijā.
• Izstrādāt jaunus un uzlabot vecos ideju un inovāciju vadības rīkus.
• Veicināt radošuma un inovāciju kultūru.
• Apkopot Latvijas inovāciju labās prakses piemērus un dalīties ar tiem.
• Radīt un izplatīt lietas, kas saistītas ar radošumu un inovāciju.