Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts

Biedrība „Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” (InCSR) tika dibināta 2011. gada sākumā ar mērķi stiprināt valsts un vietējās kopienas ilgtspējīgu attīstību, izglītojot sabiedrību un paaugstinot izpratni par atbildīgu un tālredzīgu rīcību un sekmējot pilsoniskās sabiedrības attīstību. InCSR piedāvā uzticamus mērījumus,atbalsta un veicina pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, rīko un piedalās dažādos projektos, semināros un kampaņās par atbildīgu, tālredzīgu un drošu uzvedību, kā arī nodrošina platformu pieredzes un viedokļu apmaiņai.

Mūsu vīzija ir kļūt par vadošo organizāciju atbildības un ilgtspējas jomā reģionā, veicinot informācijas atklātību, sekmējot sabiedrības izpratni un piedāvājot populārus, uzticamus mērījumus. Savā darbā ievērojam mūsu biedru definētās vērtības: profesionalitāti, uzticamību un atklātību.