Eiropas Latviešu apvienība

Eiropas Latviešu apvienība

ELA apvieno 24 latviešu organizācijas 19 Eiropas valstīs, tā ir Latvijā reģistrēta sabiedriskā labuma organizācija. ELA mērķi ir pārstāvēt Latvijas diasporas intereses Latvijā un Eiropas mērogā un koordinēt un stiprināt tās biedru organizāciju darbību izglītības un kultūras, pilsoniskās un ekonomiskās līdzdalības un informācijas aprites jomās, kā arī veicināt sadarbības projektus starp biedru organizācijām un radniecīgām organizācijām Latvijā un Eiropā. ELA virsmērkis ir stiprināt Eiropā mītošo Latvijas piederīgo saikni ar Latviju un iesaisti tās norisēs.