Friedrich-Ebert-Stiftung

Friedrich-Ebert-Stiftung

Frīdriha-Ēberta-fonds (FES) ir senākais politiskais fonds Vācijā. Fonda darbs koncentrējas uz sociālās demokrātijas pamatidejām un vērtībām – brīvību, taisnīgumu un solidaritāti. Mēs veicinām: • brīvu sabiedrību, kura balstīta uz solidaritātes vērtībām, kuras visiem pilsoņiem nodrošina vienādas iespējas piedalīties politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos un kultūras procesos; • labklājības valsti, kura nodrošina labāku izglītību un uzlabotu veselības aprūpi, bet vienlaikus apkaro nabadzību un nodrošina aizsardzību pret problēmām, ko dzīve sagādā pilsoņiem; • valsti, kura iestājas par mieru un sociālo progresu Eiropā un pasaulē.