Fonds PLECS

Fonds PLECS

Plecs ir kustība, kura strādā, lai ikvienam bērnam Latvijā būtu iespēja izaugt ģimenē, radot nepieciešamās pārmaiņas sistēmā, likumos un sabiedrībā. Sniedzot vecākiem atbalstu un
nepieciešamās zināšanas bērnu emocionālajā audzināšanā, palīdzēsim veidot tādu sabiedrību, kuras daļa varam lepoties būt - emocionāli veselu, pilnvērtīgu, kritiski spriestspējīgu un atvērtu.
Skaties vairāk vecākiem.plecs.lv