Latvijas Dabas fonds

Latvijas Dabas fonds

Latvijas Dabas fonds jau 28 gadus aizsargā dabu Latvijā. Tā misija - Latvijas dabas daudzveidības saglabāšana. Šīs misijas īstenošanai mēs strādājam piecos galvenajos virzienos: aizsargājamās sugas un dzīvotnes, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas daudzveidība un ekosistēmas, sabiedrība un dabas izglītība, dabas aizsardzības politika.