Biedrība "VSS-Artemīda"

Biedrība "VSS-Artemīda"

Biedrība ”Veselības un sociālais serviss - Artemīda” ir dibināta 2010.gadā ar mērķi, iesaistot Biedrībā profesionālus speciālistus, balstoties uz viņu inovatīviem risinājumiem, veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanu iedzīvotājiem, nodrošinot izglītības, kultūras, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu pieejamību, sniedzot emocionālu, garīgu, praktisku palīdzību cilvēkiem no mazaizsargātajām ģimenēm, kā arī cilvēkiem, kas nonākuši grūtības.
Darbības jomas:
• Sociālā un veselības veicināšana
• Sabiedrības integrācija
• Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana