Juris Cālītis

Juris Cālītis

Mācītājs

Mācītājs, LU TF Sistemātiskās un praktiskās teologijas docents, Zvannieku mājas dibinātājs un līdzvadītājs.