Valsts izglītības satura centrs

Valsts izglītības satura centrs

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas izveidota 2009. gada 1. jūlijā. VISC darbības mērķis ir īstenot izglītības politiku vispārējās, profesionālās un interešu izglītības satura pilnveidē un valsts valodas jomā.