Atpakaļ

Projekts "Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas instrumenti (ecoRIS3)"

Viens no nozīmīgākajiem izaicinājumiem inovāciju un izaugsmes kontekstā ir pētniecības un tehnoloģiju organizāciju zināšanu un izgudrojumu pārnese un komercializēšana. Jo īpaši svarīga ir pētniecības rezultātu izmantošana viedo specializāciju (RIS3) jomās vietējā un reģionālā līmenī. Projekta partnerība saskata nepieciešamību uzlabot sadarbību inovāciju ekosistēmu ietvaros un sasaistīt RIS3 izaicinājumus un iespējas ar reģionālajiem atbalsta politikas instrumentiem. Projekta partnerus apvieno vēlme novērst politiskos šķēršļus stabilas zinātniskā un uzņēmējdarbības sektora mijiedarbības veidošanai. RIS3 stratēģijas ietvaros ilgtspējīga inovāciju ekosistēmas koordinēšana ir būtiska, lai veicinātu privātā sektora interesi ieguldīt pētniecībā un attīstībā un pētniecības rezultātu komercializēšanā, kas uzlabotu uzņēmumu produktivitāti un konkurētspēju.

Pasākumi

Projekts "Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas instrumenti (ecoRIS3)"
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri