Lolita Čigāne

Lolita Čigāne

Eiropas Kustība Latvijā viceprezidente

Eiropas Kustība Latvijā viceprezidente. Lolita Čigāne bija 12. Saeimas deputāte un Saeimas Eiropas lietu komisijas vadītāja kopš 2014.gada. Pirms ievēlēšanas Saeimā darbojās Latvijas nevalstiskajās organizācijās, žurnālistikā un dažādās starptautiskās organizācijās labas pārvaldības, pretkorupcijas un velēšanu jomās. Saņēmusi maģistra grādu starptautiskajās attiecībās un Eiropas Studijās Centrāleiropas Universitātē un maģistra grādu politiskajā ekonomikā Londonas Ekonomikas augstskolā.