Atpakaļ

Zīmols KULTŪRMARKA

Zīmols KULTŪRMARKA (juridiski - nodibinājums „Mūzikas un mākslas atbalsta fonds“) darbojas ar mērķi atbalstīt un veicināt Latvijas mūzikas un mākslas attīstību, progresīvus jaunrades procesus, piedalīties aktuālos kultūras dzīves notikumos, īstenot kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu un pieejamību plašai sabiedrībai, kā arī attīstīt starptautiskus kultūras sakarus
Galvenās kultūras un mākslas darbības nozares:
Žurnāls “Mūzikas Saule” (kopš 2002. gada)
Starptautiskais Introvertās mākslas festivāls “Ad Lucem” (kopš 2002. gada)
Teātra izrādes (kopš 2008. gada)
2008. gadā Mūzikas un mākslas atbalsta fondam piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Pasākumi

Zīmols KULTŪRMARKA
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri