Назад

3 сентября 13:00-14:00

Diskusija "Ēdamais mantojums: starp kopienu un likumu"

Kulinārās tradīcijas un prasmes ir nemateriālā kultūras mantojuma vislabāk zināmā daļa, kas skar ne tikai konkrētas tradīcijas praktizētājus, bet visu sabiedrību. Tādēļ tieši šis piemērs izvēlēts, lai stāstītu par to jautājumu loku, kas ietver jēdzienu “nemateriālais kultūras mantojums”, tā saglabāšanas un popularizēšanas aspektus.

Nemateriālā kultūras mantojuma jēdziens publiskajā diskursā tiek lietots salīdzinoši nesen, lai, pretstatā materiālajām liecībām, apzīmētu to kultūrvēsturiskā mantojuma daļu, kas atspoguļo kultūras tradīcijas, zināšanas, prasmes un vērtības. Latvijas Nacionālais kultūras centrs īsteno valsts politiku nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un tā īstenošanas uzdevumi ir noteikti ar 2016. gadā pieņemto likumu par Nemateriālo kultūras mantojumu. Mantojuma saglabāšanai, vērtību nostiprināšanai, atpazīstamības veicināšanai un sabiedrības izglītošanai izveidots Nacionālais nemateriālā kultūras mantojuma saraksts. Lai iekļautu elementus šajā sarakstā, nepieciešama kopienas iniciatīva un atbalsts. Tātad kopiena atzīst attiecīgo elementu par savu kultūras vērtību un ir apņēmusies to saglabāt. Kopienu iniciatīva likuma izpratnē ir neobligāta, savukārt Nemateriālā kultūras mantojuma saraksta papildināšanā tai izšķiroša loma. Vai un kam nepieciešams šāds saraksts? Ko kopumā mantojuma saglabāšanas mehānismi nozīmē tradīciju praktizētājiem? Uz šiem jautājumiem meklēsim atbildes diskusijā par kulināro mantojumu.

Организаторы:
Ведущий :
На данном сайте собраны материалы дискуссий Фестиваля общения LAMPA. Организаторы Фестиваля общения LAMPA не несут ответственность за содержание мнений участников, а также их не редактируют за исключением случаев, когда содержание очевидным образом противоречит нормативным актам Латвийской республики.
Share:

Организаторы

Патроны

Большие друзья

Друзья

Партнёры

Информационные партнёры