Citādība kā kompetence. Sarunas par dažādības potenciāla atraisīšanu organizācijās

28.06.2019 18:00 - 19:30

APGAISMO skatuve 23

Apraksts:

Kultūras pieredze, etniskā un reliģiskā piederība, ādas krāsa, dzimums, vecums, invaliditāte, seksuālā orientācija, kompetence, personība, spējas un attieksmes – visas šīs dimensijas raksturo dažādību starp un ap mums. 
Iekļaušana un līdztiesība ir stabila prakse Ziemeļvalstīs. Bet kā ar vērtības radīšanu caur dažādību? Vai apzināmies dažādības potenciālu?  Migrācija un demogrāfiskā situācija aktualizē dažādības tēmu. Dažādības vadība kļūst arvien būtiskāka un izvirza jaunas prasības vadītājiem. 
Runāsim par dažādības priekšrocībām, to, kā dažādība var veicināt inovācijas, konkurētspēju, pievienoto vērtību.  Kā strādā privātā un publiskā sektora vadītāji Ziemeļvalstīs un Latvijā, lai atraisītu dažādības potenciālu? 
Diskusiju vada sociālantropoloģe Dr. Agnese Cimdiņa.
Galvenā viese – Loveleen Rihel Brenna, dažādības vadības eksperte Norvēģijā, Indijā dzimusi norvēģu rakstniece, Norvēģijas drosmīgākā sieviete 2012.

Pasākums angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā.