Darbnīca "Kā "spēlējoties" var apgūt eksaktos mācību priekšmetus?"

28.06.2019 12:30 - 13:30

Swedbank izglītības skatuve 26

Apraksts:

Viens no uzskatiem, kas virmo sabiedrībā ir, ka mūsdienīgas mācību pieejas īstenošana dabaszinātnēs un matemātikā sastāv pārsvarā no aktivitātēm, no kurām reālo ieguvumu nav iespējams iegūt ne skolēnam, ne skolotājam. Darbnīcas laikā Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra programmas  “Prātnieku laboratorijas” veidotāji kopā ar dalībniekiem piedalīsies mācīšanās procesā, kurā veiks praktisku uzdevumu ar spēles elementiem, ar kā palīdzību ikdienā skolēni apgūst gan domāšanas prasmes, gan specifiskās zināšanās konkrētā mācību priekšmetā. Diskutēsim par to, kas ir mūsdienīga mācību procesa vērtības un ieguvumi skolēnam. Kā arī par to, kā darbojas “Prātnieku laboratorijas”, un iespējām to realizēt jebkurā skolā.