Saruna "Kad drosme un drošība satiekas"

28.06.2019 23:00 - 00:00

SPULDZE skatuve 21

Sadarbībā ar:

Valsts probācijas dienests

Apraksts:

Vai ikviens no mums ir sasniedzis savus mērķus nekļūdoties? Droši vien nē. Šī būs diskusija par drosmi – par drosmi pieņemt kļūdīšanos, spēju adekvāti reaģēt uz savām un citu pieļautajām kļūdām, paturēt atvērtu prātu, lai radītu iespējas attīstībai un izaugsmei.

Latvijas Automobiļu federācija (LAF) iestājas par godīgu autosportu, kā arī nozīmīgu lomu redz jauniešu un brīvprātīgo iesaistei autosporta notikumos, un, pats svarīgākais, lai sacensības un to organizēšana būtu droša visiem – dalībniekiem, tiesnešiem, organizatoriem, brīvprātīgajiem un skatītājiem.

Šajā diskusijā runāsim par to, kā mēs varam veicināt atvērtību un drošību plašākā šo vārdu izpratnē.  Diskutēsim par to, ko no iesaistīšanās kriminālsodu izpildē var iegūt autosports, vienlaicīgi palīdzot veidot mūsu sabiedrību drošāku? Interaktīvā diskusijā, iesaistot ekspertus un auditoriju, meklēsim atbildes uz jautājumiem un skaidrosim, cik daudzšķautņaina ir sabiedrībā izciešamo sodu izpilde Latvijā, un cik liels un dažāds ir plašākas sabiedrības, organizāciju, un iesaistīto individuālais ieguvums.

Sarunas dalībnieki dalīsies savā pieredzē – atklājot arī lietas un faktus, kas līdz šim nav bijušas publicētas. Vai mēs reizēm neidealizējam sevi un cilvēkus mums apkārt? Un kā ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem? Galu galā – vai mēs visi neesam tikai cilvēki?