Saruna un pieredzes apmaiņa "Randiņš ar manu Latviju"

28.06.2019 14:00 - 15:00

SPULDZE skatuve 21

Apraksts:

Sarunas mērķis ir sekmēt jauniešu pieredzes apmaiņu par savām attiecībām ar Latvijas valsti, vērtībām un mūsdienīgajiem procesiem savas skolas, kopienas un valsts mērogā, rosinot diskusiju par to, kāds ir mūsdienīgs, nepārspīlēts, bet patiess un paša izjusts Latvijas patriotisms, kas ir vietas izjūta un kā iesaistīties procesos, sekmējot skolu jauniešu iniciatīvu un nonākot no ideju radīšanas un plānošanas līdz ieceru īstenošanai, izvērtēšanai un atspoguļošanai plašākai auditorijai. Aicināti piedalīties jaunieši, pedagogi un citi interesenti.