Diskusija "Tiesa. Taisnīgums. Tiesneša mugurkauls"

28.06.2019 14:30 - 16:00

Tiesiskuma telts 11

Sadarbībā ar:

Tiesiskuma telts

Apraksts:

1.daļa: diskusija: Kas ir tiesa? Soda spriedēja? Konflikta risinātāja? Patiesības noskaidrotāja? Likumu tulkotāja? Taisnības nodibinātāja? Kas ir taisnīgums? Vai taisnīgums ir tiesiskums? Vai taisnīgs ir likumīgs?

Kas ir tiesneša mugurkauls? Kas garantē taisnīgu tiesu? Tiesneša neatkarība? Tiesneša drosme? Kā tiesnesim saglabāt taisnu mugurkaulu un drosmi būt neatkarīgam?

2.daļa: “Tautas tiesa”: tiesas procesu izspēle, auditorijas iesaiste un iespēja iejusties tiesnešu lomā, kopīga sprieduma analīze un psihoterapeita skaidrojums par “Tautas tiesas” spriedumiem.

3.daļa: noslēgums: diskusijas un secinājumi par “Tautas tiesas” spriedumiem.