Paradigmas maiņa bērnu audzināšanā "Nekas! Paies 10 gadi un šitās metodes arī vairs nebūs labas!"

29.06.2019 13:00 - 14:30

Ģimenes telts 20

Sadarbībā ar:

Fonds PLECS

Apraksts:

Mūsu paaudze ir piedzīvojusi būtisku paradigmas maiņu – mums  vēl ir dzīva paaudze, kas augusi Ulmaņlaikā. Mūsu vecāki un mēs paši esam dzimuši sociālismā un auguši skarbajos deviņdesmitajos. Šobrīd par vecākiem kļūst jau tie, kas dzimuši ap gadsimtu miju. Nu bērnu audzināšanā ir iejaukusies zinātne. Jaunākie pētījumi par smadzeņu darbību un attīstību spēj izšķirt, kuras no vecajām audzināšanas metodēm ir bērna attīstībai labvēlīgas, bet kuras tai kaitē. Diskusijas fokusā ir bērns un viņa attīstība, atkarībā no vecāku izvēlētās pieejas audzināšanai.

Eksperti diskutēs, vai mūsdienu audzināšanas metodes rezultēsies ar paaudzi, kas pilna ar bezkaunīgiem neliešiem, vai arī cilvēkiem, kas, būdami brīvi no vardarbības un stiprināti pašcieņā, spēs darīt daudz vairāk un jēgpilnāk nekā mūsu vecāki un mēs paši.