Saruna "Drosme un mazpilsēta"

29.06.2019 21:00 - 22:30

LIAA telts 14

Apraksts:

Jūnijā norisinājās pirmais LIAA Tūrisma departamenta Radošo Industriju Tūrisma Misiju cikls. Latvijas mazpilsētās tika organizētas darba grupas un darbnīcas, kā rezultātā tām tika radīta strukturēta vīzija kā vadlīnijas, lai, drosmīgi izmantojot radošās industrijas, šīs pilsētas kļūtu laikmetīgāki un pievilcīgāki tūrisma galamērķi. Taču Latvijā ir vairāki piemēri, it sevišķi decentralizēti, kuros jau spēts varonīgi pieņemt lēmumus, lai pilsēta kļūtu pievilcīgāka gan vietējiem, gan ārzemniekiem par spīti aizspriedumiem, bailēm, skepsei.