Saruna "Sportiskais skepticisms"

28.06.2019 12:30 - 13:45

Skeptiskā telts 7

Rīko:

SkeptiCafe

Apraksts:

Skeptiska pieeja lietām un kritiska informācijas izvērtēšana ir svarīga arī sporta nozarē. Panākumu gūšanai sportisti izmanto dažādas metodes, kuras var būt gan atļautas, gan neatļautas. Paralēli šīm tradicionālajām, sportisti un citi iesaistītie aizraujas arī ar daudzām netradicionālām metodēm, kas šķietami palīdz uzlabot sportiskos rezultātus. 

Sportisko panākumu uzlabošanas iespējas pēta Sporta zinātne. Lai arī zinātniskas atziņas sporta praksē tiek izmantotas arvien vairāk, tomēr sportistiem tradicionāli ir vēlme meklēt arī citas iespējas sava snieguma uzlabošanai. Par to, kā zinātne atspēko mītus, konfliktē vai palīdz sporta praksē, būs dzirdams “Sportiskā skepticisma” sarunā.