Platforma "Siltumnīca"

28.06.2019 12:30 - 00:00

Siltumnīca 19

Rīko:

Rīgas Tehniskā universitāte

Sadarbībā ar:

Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā (NORDEN) Energouzņēmums Enefit EIT Climate-KIC Hub Latvia

Apraksts:

Klimata pārmaiņas arvien uzstājīgāk maina mūsu ikdienu. Tāpēc to ietekmes mazināšana nav tikai viena no globālām prioritātēm, bet arī katra iedzīvotāja individuālā atbildība, kura cieši saistīta ar resursu patēriņu.

Ikdienas patēriņa kultūrā bieži vien dažādus resursus uztveram par neizsmeļamiem vai nepiešķiram tiem lielu vērtību, kas nereti veicinājis to nepārdomātu un neefektīvu izmantošanu. 

Divu dienu programmā platformā SILTUMNĪCA apskatīsim mūsu svarīgākos resursus, to izmantošanas paradumus un mācīsimies izkāpt no savas komforta zonas, lai nodrošinātu planētas resursu saglabāšanu ilgtermiņā.