Dialogu koks

28.06.2019 12:30 - 00:00

Dialogu telts 9

Rīko:

Latvijas Autisma apvienība

Sadarbībā ar:

uzvediba.lv

Apraksts:

Divu dienu garumā ikvienam apmeklētājam – bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem būs iespējas izspēlēt 3x3 metrus lielu vides spēli, kurā tiks risināti dialogi vardarbībā. Vardarbības dialogi ir apkopoti no ikdienas situācijām dažādās vidēs – izglītības iestādēs, darba vidē, sabiedriskajā transportā un citviet. Spēle trenēs atbildēt uz apvainojumiem, apsaukāšanos, aizskarošiem izteikumiem cieņpilni, izprotot konflikta iemeslus un mērķus, meklējot dažādus atbildes formātus, klausoties, saglabājot iekšēju un ārēju mieru un arī, protams, trenējoties runāt bez iesaistīšanās emocionālā mijiedarbībā. 
Spēles algoritms ir veidots, lai ikvienam interesentam divu dienu garumā būtu iespēja spēlei pievienoties jebkurā brīdī un spēli jebkurā brīdī noslēgt. 
Paralēli spēles norisei skatītājiem būs iespēja palīdzēt spēlētājiem, pievienojot gan savus pieredzes stāstus, gan arī dažādus atbilžu formātus un padomus, kurus spēlētāji varēs izmēģināt gan spēlē, gan dzīvē. 

Pasākumu vada: