Fokusgrupa "Kā atvest mājup un noturēt Latvijā prātus un pieredzi?"

29.06.2019 11:00 - 12:30

Zviedru telts 8

Apraksts:

Rīgas Ekonomikas augstskola pašlaik strādā pie apjomīga pētījuma par ieguvumiem un zaudējumiem no migrācijas Baltijas valstīs, jo īpaši Latvijā. Šī un citu pētījumu rezultāti tiks prezentēti sarunas dalībniekiem kā “iekurs” turpmākai diskusijai par nepieciešamo atbalstu “prātu”, “smadzeņu” un “kvalifikāciju” piesaistīšanai un noturēšanai Latvijā. Biedrības “Ar pasaules pieredzi Latvijā” biedri dalīsies ar savu pieredzi un novērojumiem, atgriežoties Latvijā un reintegrējoties Latvijas sabiedrībā. Īpaši aicinām piedalīties un aktīvi iesistīties diskusijā cilvēkus, kam ir pieredze darbā vai studijās ārzemēs.